Home

Kildehenvisning mal

APA-eksempler - Oppgaveskriving - NTN

Struktur/mal Etternavn forfatter, Initial(er). (År). Tittel på kapittel. I Initial(er) Etternavn redaktør (Red.), Tittel på bok i kursiv (Utgave - hvis aktuelt, sidetall). Utgiver. DOI/URL Ta med DOI dersom det finnes På denne siden gir NTNU Universitetsbiblioteket informasjon til deg som skal skrive en oppgave og trenger hjelp til å bruke Harvard-stilen. <<TableOfContents>>. Kunnskapsbase, brukerveiledninge En bok med en forfatter kan for eksempel føres opp etter følgende mal (APA 6th): Etternavn, Initial. (År). Tittel på boken i kursiv. Sted: Utgiver. Sødal, T. (2008). Til skræk og exempel: Trolldom, dødsstraff og kriminalitet på Agder ca. 1550-1700. Kristiansand: Portal. Når du.

Bruke referansestilen Harvard - Wiki - innsida

1 Kildebruk og referanseteknikk En veiledning for studenter ved Handelshøyskolen BI Basert på APA 6. utg. og Norsk APA-manual: En nasjonal standard for norskspråklig APA-sti På denne siden gir NTNU Universitetsbiblioteket informasjon til deg som skal skrive en oppgave og trenger hjelp til å bruke **APA 7**. Vi anbefaler studenter som allerede bruker APA 6 i master-.... Kunnskapsbase, brukerveiledninge Her finner du informasjon om kildebruk og hvordan du skal unngå plagiering. Som student ved UiA plikter du å sette deg inn i reglene som gjelder for hvordan du skal henvise til kilder av ulike slag i skriftlige arbeider som leveres til vurdering/sensurering

Søking, akademisk skriving, EndNote. Her finner du informasjon om hvordan du finner kilder, vurderer disse og henviser til dem i oppgaver Struktur/mal Etternavn, Initial(er). (År) Tittel på bok i kursiv. Oversatt fra Originaltittel av Initial(er). Etternavn på oversetter(e). Utgave - hvis tilgjengelig. Sted: Utgiver. I referanselista Travelbee, J. (2010) Mellemmenneskelige aspekter i sygepleje. Oversatt fra Interpersonal Aspects of Nursing av A. E. Overgaard og A. Schou. 2 utg Biblioteket er en ressurs for universitetets ansatte og studenter, men tilbyr også tjenester til enkeltpersoner, andre bibliotek og næringsliv

Kildeoversikt: litteraturlister/referanselister

 1. Da bruker du samme mal som for kapittel i bok med redaktør eller tidsskriftartikkel. I teksten (Forfatter, årstall, ev. sidetall) (Prebensen, 1999) I referanselisten. Forfatter, A. (Årstall). Konferansebidragets tittel: Undertittel
 2. Når du skriver oppgaver skal du finne og bruke ulike kilder og kunnskap knyttet til din problemstilling. Det stilles krav til innhold, struktur, språk og korrekt bruk av kilder
 3. Bli student ved UiT Norges arktiske universitet. Et av Norges breddeuniversiteter, med studietilbud på ti steder: Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana, Bodø, Bardufoss og Svalbar
 4. Se hvordan du henviser med den nye referansestilen APA 7th for de vanligste kildetypene, som bøker og artikler med 1 eller flere forfattere, nettsider, offentlige dokumenter etc

Leksikonartikler og andre informasjonssider på nettet. Dersom du bruker ei Internett-side der forfatteren ikke er navngitt, fører du opp tittel på sida eller teksten, årstallet for publisering eller siste oppdatering av sida, nettadresse og dato for nedlasting.. Setter du en Wikipedia-artikkel på litteraturlista, holder det ikke bare med dato for nedlasting, siden Wikipedia-artikler i. Denne malen er midlertidig beskyttet mot redigering av nye og uregistrerte brukere. Hvis du ikke kan redigere denne malen, men ønsker å gjøre en endring, kan du foreslå endringen på diskusjonssiden Oppgaveskriving En veiledning for eksamensbesvarelser og semesteroppgaver Odd Skårberg Institutt for musikkvitenskap Universitetet i Oslo 200

Video: Bruke referansestilen APA - Wiki - innsida

Referering og kildehenvisning (APA etc.) (oslomet.no) Startpakke i oppgaveskriving. Startpakka er en digital introduksjon/guide til oppgaveskriving. Her får du gode tips til både studieteknikk og oppgaveskriving. Gå til Startpakka (bokskapet.oslomet.no) Oppgaveskriving ved ditt studium. Følgende oppgavemaler er kun et utvalg Opprinnelig versjon, 2014: Unni Knutsen (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) Omarbeidet versjon, 2018, APA-prosjektgruppen: Ellen Nierenberg (prosjektleder, Høgskolen i Innlandet Referanseverktøy. Program som hjelper deg å halde orden på referansane dine og genererer ferdig formaterte litteraturlister for deg. Biblioteket tilbyr kurs og brukarstøtte i Zotero og EndNote

kildehenvisning: • Sitater som er under 40 ord integreres i teksten og fremheves med hermetegn. • Sitater som er lengre enn 40 ord skal skrives i et eget avsnitt med innrykk. Her brukes det ikke hermetegn. The similarity between demonstratives and articles, both synchronically an Startpakka er en introduksjon til oppgaveskriving, inkludert litteratursøk, kildebruk og kildehenvisning. Nettkurset krever at du registrerer en bruker og logger inn med denne, her fungerer ikke den vanlige innloggingen din. Det kan også være en god idé å se på tidligere studenter sitt arbeid På grunn av smittesituasjonen i samfunnet og myndighetenes anbefalinger blir IT-servicedesk stengt for fysisk oppmøte fra og med mandag 9. november. Hjelp via e-post it-hjelp@uis.no og telefon 51833000 vil fungere som vanlig. Vi vil hele tiden følge situasjonen og vurdere åpning igjen så snart det er forsvarlig

For statistikker må du redegjøre for hvilke søk du har gjort, og hvordan du oppnådde resultatene etterfulgt av kildehenvisning. Det er anbefalt at man inkluderer en henvisning i teksten og innførsel i referanselista til et datasett når man enten (a) har gjennomført en ny analyse av åpent tilgjengelige data eller (b) har arkivert egne data som presenteres for første gang Maler for kildehenvisning. Mal for hvordan du skal henvise til kilder i litteraturlisten og i teksten finner du til høyre på denne side. Dokument. Kildehenvisning i litteraturlisten og i teksten. PDF-dokument - 212,57 kB. Romsdal videregående skole Langmyrvegen 83 6415 Molde Her finner du nyttige tips til blant annet kildehenvisning og oppbygging av tekster. Hvordan skal en akademisk oppgave se ut? Her har vi samlet nyttige hjelpemidler for oppgaveskriving, og råd om skriveprosessen. Hvis du trenger du mer hjelp, ta kontakt med en av bibliotekarene

Kilder og kildebruk i skriftlige hjemmeoppgaver

 1. Denne artikkelen ble først publisert i 2014. Artikkelen inneholder hovedoversikten over hvordan du fører referanser i teksten og i litteraturlisten innen stilene APA, Chicago, Vancouver og Harvard.. Den tar deg samtidig videre til andre nettsider som tar for seg særtilfeller du kan støte borti
 2. Essay mal Denne artikkelen er en underside av hovedartikkelen Essay. Essayets format kan variere, med det er viktig å ha en god komposisjon. I et essay er det ikke meningen at man skal utarbeide en dyptgående analyse av det utleverte materialet, og derfor skal man heller ikke bruke noen analysemodell. Men.
 3. forrige artikkel motiverte deg til å komme i gang med en markedsplan for bedriften din. La oss nå lage en plan slik at du kan begynne å forbedre virksomheten din
 4. Last ned mal for markedsplan i excel-format og fyll inn aktivitetene her. 9. Måling. For å kunne se hvilket bytte vi har av de ulike markedsaktivitetene vi planlegger å gjennomføre, er vi nødt til å måle effekten. Da kan vi gjøre justeringer og forbedringer underveis. Definer hva som skal måles, og hvordan
 5. Jeg (Vi) erklærer herved at oppgaven er mitt eget arbeid og med bruk av riktig kildehenvisning. Jeg (Vi) har ikke nyttet annen hjelp enn det som er beskrevet i oppgaven. Jeg (Vi) er klar over at brudd på dette vil føre til avvisning av oppgaven. Bacheloroppgave mal Subject: Bacheloroppgave Keywords: hogskolene_265_skriveoppgav
 6. biblioteket bibliotek library. Lurer du på hvordan du kan bruke Digital skranke? Vår nye video viser deg hvordan det fungerer
 7. 5 Sitater Et sitat er en gjengivelse av et utsagn. Et direkte sitat er en ordrett gjengivelse, mens et indirekte sitat er en omformulering (parafrasering) av et utsagn/budskap fra en forfatter. Når du bruker direkte sitater, skal henvisningen i teksten inneholde sidetallet

Disposisjon fagoppgave Side 3 av 4 Disposisjon En disposisjon er en strukturert liste over poengene du vil ha med i fagoppgaven. Fagoppgaven skal inneholde en innledning, hoveddel og avslutning/sammendrag Kildehenvisning i litteraturlisten og i teksten. Utarbeidet etter APA-standard av Marie Stenäng og Berit Torset høsten 2012 Når du skal skrive en tekst skal du lage en litteraturliste over kildene du har henvist til i teksten. Litteraturlisten må inneholde opplysninger nok til at leseren kan finne tilbake til kilden Læreplanverket består av overordnet del, fag- og timefordelingen og læreplaner i fag. Dette er forskrifter til opplæringsloven og skal styre innholdet i opplæringen EndNote. EndNote er et program som hjelper deg med å holde styr på referansene dine. Programmet kan blant annet brukes til å sette inn henvisninger og lage litteraturlister i Word-dokumenter NHH har utarbeidet en mal som anbefales alle som skal levere masteroppgaven. Det er et tomt word-dokument med definerte stiler for tittelblad, innholdsfortegnelse, punkt- og nummererte lister, overskrifter på alle nivå, fotnoter m.m. Stilene bygger på standard stil i Word, men har innebygd skrifttype og skriftstørrelse som sørger for at alle de typografiske krav blir innfridd

Kildehenvisning. I mange tilfeller skal du gjengi informasjon du finner i andre sammenhenger, for eksempel i oppgavebesvarelsen din.Da er det viktig at du er nøye med å oppgi kildene for informasjonen korrekt. Det forventes at du benytter kildehenvisning både i innsendingsoppgavene og eksamensoppgavene. Dette er viktig av flere grunne Kildehenvisning. Hilde Eskild, Benedicte Hambro og Mats Rehnman (2002): Snikk, snakk, snute: en praktisk bok om muntlig fortelling Kommentar: Denne boka ble anbefalt på kurs om undervisning av andrespråkselever Et referat er en, vanligvis forkortet tekst, eller en verbal redegjørelse av et hendelsforløp, tale, et skriftlig verk eller lignende. Finn hvordan du skriver referat he

Husk kildehenvisning. 10. Ha tro på deg selv. Dette kommer du til å fikse kjempebra. Lykke til! Nyheter Seksjon Kirke, kultur og oppvekst. MEST LEST: OMSTRIDT: Jan-Olav Helmo luktet ugler i mosen da han stakk nesen opp i søppelcontainere som på papiret skulle vært vasket for hundretusenvis av kroner Kildehenvisning bilder Kildehenvisning - Wikipedia, den frie encyklopæd . En kildehenvisning er en måde at angive en kilde på. Litteraturhenvisninger skal tydeliggøre, hvor forfatteren har sine informationer fra Opplysninger uten kildehenvisning i form av referanser kan bli fjernet. Se mal:referanseløs for mer informasjon. Malen skal ikke brukes hvis artikkelen har referanser, men der kildebelegget gjennom referanser er mangelfullt - bruk da heller {{Refforbedre}} eller {{Refforbedreavsnitt}} Side 1 av 2 Formelle krav for innleveringer ved Høyskolen Kristiania Gjelder studieåret 2018 - 2019 Eksamensteamet ved Høyskolen Kristiania. Revidert, oktober 201

Er det noe du lurer på rundt eksamen ved Nord universitet? Her får du svar Mal SWOT - analyse- Sørlandet sykehus Retningslinjer for bruk av SWOT og ROS- Sørlandet sykehus HF Referanser 1. John M. Bryson, in Defining Public Administration: Selections from the International Encyclopedia of Public Policy and Administration, ed. Jay M. Shafritz (Boulder, CO: Westview Press, 2000) p.211 2. Statens helsetilsyns utredning bruke kilder på en kritisk og etterprøvbar måte og beherske digital kildehenvisning; Språk, litteratur og kultur Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . gjøre rede for særtrekk ved et utvalg norske talemålsvarianter og reflektere over forhold som kan påvirke utviklingen av talemå Topp Litteraturliste Mal Album. Litteraturlista begynner p ny ei side oppgava i . Mal pMal. bilde. Bilde Tips Til Bruk Av Kilder I ELE 3707 2019 - Sosiale Medier.

På student.oslomet.no finner du informasjonen du trenger som student hos oss.. Her kan du logge deg inn på din side for å se oversikt over din timeplan og emner, i tillegg til annen informasjon om ditt studium. Er du ny student vil du også finne informasjon om din semesterstart på denne siden Hvis denne malen velges, må resultatrammeverkets oppsett tilpasses tiltaket. Hvis ønskelig, kan aktiviteter settes inn under hver av outputene. Indikator og Kildehenvisning. Indikatorverdier . Kommentar. BaselineÅr 0. Milepæl (target) År 1. Milepæl (target) År 2. Topp Litteraturliste Mal Bilder. En bok med opp kan for apa opp etterAPA. USN Master-mal - enkeltsidig - Bokm\u00e5l.docx. Malen brukes til å merke en artikkel der man mener temaet ikke blir behandlet objektivt. Artiklene blir kategorisert i Kategori:Objektivitet. Bruk. Malen har to parametre. Det anses som god skikk å skrive på artikkelens diskusjonsside hvorfor man setter på en slik mal; gjør man ikke det vil man fort oppleve at malen fjernes av andre brukere Kildehenvisning . Informasjon om hvor man har hentet opplysningene fra. Kilden kan for eksempel være bøker, tidsskrifter eller nettsider. Krenkelse . Når det skjer et overtramp mot en rettighet du har

Skrive og referere - Biblioteket US

Hun fortalte at universitetet hun gikk på hadde en egen utarbeidet mal for kildehenvisning. Isthabeth, 25 Mai 2011 #5. MaLu Betatt av forumet. Jeg skriver årstall fra den utgaven jeg har. Det er sånn jeg har lært det, og det er det som er vanlig på mitt lærested Universitetsbiblioteket i Oslo er Norges største fag- og forskningsbibliotek. UBs nettside er inngangen til tusenvis av fagdatabaser, tidsskrifter og bøker, trykte og elektroniske. UBs støtter UiO i forskning, utdanning, formidling og innovasjon Arbeidstilsynet arbeider for et seriøst, trygt og inkluderende arbeidsliv. Arbeidstilsynet skal gjennom tilsyn og veiledning motivere virksomhetene til å ivareta sitt arbeidsgiveransvar og arbeide systematisk med å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø Du må møte hos politiet for andre anmeldelser. For å anmelde andre tyverier eller hendelser må du møte opp hos politiet. Mange steder må du ha en avtale før du møter opp. Derfor må du sjekke med nærmeste politi hvor du kan møte, og når det er åpent.. Du må for eksempel møte opp om du vil anmelde

Harvard-eksempler - Oppgaveskriving - NTN

Kildehenvisning Utdrag Innledning - Definisjon; En test er en standardisert og normert prøve som blir brukt til å måle kroppslige eller psykiske egenskaper eller tilstander. - Vi har to typer tester, generelle og. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning. Det er ikke tillatt å legge inn lenker i teksten. Alle innlegg blir kontrollert før de publiseres på adressa.no. Innlegg med falske profiler blir fjernet. Innlegg som bryter med våre grunnregler, blir ikke publisert Kildehenvisning 8. Vedlegg 8. Innledning. Mandat <Grunnlaget for oppstart av planarbeidet> Hensikt med planarbeidet <Hva som skal oppnås målsetting/hensikt> Premisser for planarbeidet <Tidligere vedtak som legger føringer for arbeidet, eventuelt andre statlige eller fylkeskommunale føringer> Mal til planprogram.

Livbåt – Wikipedia

USN Biblioteke

Eksempelsamling APA 6th norsk Ui

Mal: Studieplan som hjelper deg strukturere semesteret. Megakul illustrasjon he Gratis slektstre som kan hjelpe deg igang med slektsforskningen din. Plass til foreldre, besteforeldre, olde- og tippoldeforeldre. Last ned her>> Kildehenvisning-spørsmål NYTT TEMA. spurs10 Innlegg: 9809. 12.11.03 00:55. Del. Tvilsom til hvilket forum jeg skulle benytte, men poster det her: Skriver oppgave på universitetsnivå som inngår i eksamensevaluering. I den forbindelse er jeg i tvil om det rent formelle mht bruk av kildehenvisning Kildehenvisning . Informasjon om hvor man har hentet opplysningene fra. Kilden kan for eksempel være bøker, tidsskrifter eller nettsider. Filter . Et program som stenger tilgangen til uønskede nettsider. DU bestemmer. E-post: dubestemmer@udir.no. Adresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo Artikkel: Akademisk skriving 11. april 2012 | Print ut. Hvorfor strever mange studenter med akademisk skriving? For mange er spranget fra videregående skole til høyere utdanning stort, og mange studenter strever med å beherske de kravene som stilles til fagskriving når de kommer til lærerutdanninga

Innholdet er beskyttet etter åndsverkloven. Tabellverdier og tekster fra Matvaretabellen må ikke kopieres eller gis ut på annen måte uten tydelig kildehenvisning. Slik angir du kilden til Matvaretabellen Matvaretabellen 2019. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no Revisjon ved Carsten Strobel og Knut Engedal, 2016 (oppdatert 2018) Screeningtesten MMSE-NR brukes til kognitiv utredning og forløontroll ved demens, hjerneslag og andre sykdommer som påvirker kognitiv funksjon. Testen brukes også for å vurdere effekt av behandling, og for bedømming av kognitiv egnethet til bilkjøring. Testen er alene ikke egnet til å stille diagnosen demens. FN-sambandet / Om-FN / Avtaler / Menneskerettigheter / FNs verdenserklæring om menneskerettigheter Sist oppdatert: 17.06.2019 Verdenserklæringen er grunndokumentet i det internasjonale arbeidet for menneskerettigheter Idunn er Nordens ledende nettsted for fagtidsskrifter og open access-bøker. Vi tilbyr unike søkemuligheter i kvalitetssikret innhold på tvers av over 60 ulike tidsskrifter Hurtighet Fagstoff om effektiv og hensiktsmessig hurtighetstrening. Fagstoffet er rettet mot trenere, lærere og utøvere som arbeider systematisk med å utvikle fremtidige toppidrettsutøvere

Her gir vi noen råd og tips til oppsett av særemnet/fordypningsoppgaven. Oppsett og layout handler om å gjøre oppgaven innbydende og gi den en oversiktlig og akademisk struktur. Vi kommer ( Kryssordhjelp - Kildehenvisning og mye mer for å løse kryssord. Norges største kryssordhjelper-app med millioner av ord. Du kan velge om du vil søke i Alle kategorier eller du kan velge ett eller flere søkeområder fra menyen under Tre eller syv dager er kort tid, og det gjelder å komme fort i gang. Her kan du lese hvordan du kommer i gang med - og gjennomfører - en hjemmeeksamen uten å få nervesammenbrudd

Kildehenvisning og linker Enova.no -Energikalkulatoren som indikerer støttenivå og energireduksjonspotensial. Mal for kravspesifikasjon, beregning av internlaster Lest 02.03.2015. Send dette via e-post Blogg dette! Del på Twitter Del på Facebook Del på Pinterest. 1 kommentar Kildehenvisning NYTT TEMA. pragmatic Innlegg: 1966. 24.04.08 13:40. Del. Gir dette forumet en sjanse. Jeg skriver en oppgave og skal ha med kilder til slutt. Mener at bokforfattere skal stå i alfabetisk rekkelfølge etter etternavnet, og tittelen skulle stå i kursiv 1.3 Eventuelle krav om kildehenvisning og merking Eventuelle krav om kildehenvisning og merking av data skal fremgå av dette punkt jf generelle vilkår, del II, til kap 5 Kildehenvisning. 2. Spesielle avtaleforhold . Title: BILAG 3 - NORGE DIGITALT 2017 Author: Erik Perstue

Forskningsparken i Oslo – Wikipedia

Kategorier - TottenhamHotspur.no. Her kan du diskutere alt som har med Tottenham Hotspur å gjøre. Husk at rykter ikke skal postes i denne delen, men skal postes i Ryktebørsen Målene for folkeskolens fag og emner består af fagformål, mål, læseplan og vejledning Når du skal skrive en oppgave eller eksamen må du unngå fusk og plagiat, og i tillegg må du passe på å bruke riktig kildehenvisning. Mange synes det er vanskelig å bli helt trygg på hva fusk, plagiat og kildehenvisning innebærer. Her kommer en bloggserie til deg som søker svar

Oppgaveskriving - VID vitenskapelige høgskol

Kontakt Studentsørvis: 70 07 50 18 | studentsorvis@hivolda.no eller kom innom i opningstida: måndag-fredag kl. 08:00-15.00. Du finn oss i 1. etasje i Berte Kanutte-huset. Les meir om opningstider, adgangsrettar m.m. på campus her Jeg har lest Garman og Worse, skrevet av Alexander Kielland i 1880. Dette at romanen er skrevet i 1880 gjør at språket til tider er litt strevsomt, slik at noen få ord faller ut NKI Nettstudier tilbyr fullverdig utdanning på nett, til deg som trenger fleksibilitet i studiene Kildehenvisning Hei! Hva er Høyskolen i Østfold sin standard når det gjelder kildehenvisninger? Er den annerledes enn det som oppgis i lærebøker? Forfatter, tittel, utgiver, sted, dato/år, nettadresse etc? Birgitte Knoph Lagt inn av Rådeskolene kl. 04:42. 1 kommentar

Skrive og referere - UB Ui

Adenosintrifosfat (ATP) er en energirik kjemisk forbindelse som er involvert i alle energikrevende prosesser i menneskekroppen, som muskelsammentrekning, overføring av signaler i nerver, oppbygging av proteiner, kopiering av arvestoffer med mer. ATP dannes ved en kobling av tre fosfatgrupper til molekylet adenosin. Adenosin inneholder adenin, som også inngår i nukleinsyrene Eventuelle krav om kildehenvisning og merking . Eventuelle krav om kildehenvisning og merking av data skal fremgå av dette punkt jf generelle vilkår, del II, til kap 5 Kildehenvisning. Spesielle avtaleforhold. Author: Erik Perstuen Created Date: 08/21/2018 00:30:00 Title: BILAG 3 - NORGE DIGITALT 201 Behov for synonymer til KILDE for å løse et kryssord? Kilde har 114 treff. Vi har også synonym til grunnlag, rot og opphavsmann

Gråsoner i akademisk siteringspraksis 01.02.2016. Gråsoner i akademisk siteringspraksis Ny artikkel i Forskningsetisk bibliotek: Akademisk siteringspraksis fremstilles i tvil om hvorvidt eller hvordan man skal inkludere en kildehenvisning.Ole Bjørn Rekdal, professor har skrevet den artikkele Kosmos yrkesfag består av seks lærebøker skrevet til de 10 ulike læreplanene i naturfag for LK20 (Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020).De yrkesfagspesifikke delene skal utgjøre 20-30 prosent (regjeringen.no) av læreplanen Kildehenvisning. Chicagostil Disse dokumentationer kan du skrive direkte som en kildehenvisning i word, der genererer en automatisk litteraturliste. Se dette i videoen nedenfo I vitenskapelige arbeider er et av de viktigste prinsippene etterpøvbarhet. Det betyr at leseren skal kunne gjenfinne de kilder du har bygget på

Sèvresporselen – WikipediaGründer – WikipediaRenault Clio – WikipediaGruvedrift – Wikipedia

APA 7th - Kildekompasse

Fabel er utviklet med bakgrunn i samme metodikk som mellomtrinnsverket for norsk, Zeppelin 5-7. Det legges stor vekt på systematisk arbeid med modelltekster, lese- og skrivestrategier. materiale og beherske digital kildehenvisning. Det innebærer også å utarbeide markedsføringsmateriell ved hjelp av digitale verktøy. Kompetansemål Markedsføring og ledelse 1 Marked og målgrupper Mål for opplæringen er at eleven skal kunne forklare innholdet i markedsføringsbegrepet og gi en oversikt over den historisk Dessuten rev de norske ned et kvernhus nede ved elven, så svenskene ikke skulle få til å male korn: Skogn historie, Arne Vestrum, Band II, side 223: 1723: I martrikelverket av 1723 står det at gården har et kvernsted som det årlig svares 12 sk. av. Skogn historie, Arne Vestrum, Band II, side 223: 176 Fellesorganisasjonen (FO) er fagforeningen og profesjonsforbundet for om lag 31 000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere Spillere på Rosenborgs A-lag siden 1967, Offisiell statistikk for Rosenborg Ballklub, RB

Baard Slagsvold – Wikipedia

Norsk - Litteraturliste - NDL

(kildehenvisning etter APA-standard) Studentenes refleksjoner Refleksjoner til egne funn og teori/forskning som kan knyttes opp til disse. Avslutte med hva og hvordan de vil legge opp til faglige drøftinger og refleksjon på profesjonsseminaret Litteraturliste. Author: Ylva Langaa Cappelen Damm Undervisning tilbyr fagbøker, lærebøker og digitale ressurser til barnehage, grunnskole, videregående, voksenopplæring, høgskole, universitet og profesjon Kildehenvisning. Hei! Hva er Høyskolen i Østfold sin standard når det gjelder kildehenvisninger? Er den annerledes enn det som oppgis i lærebøker? Forfatter, tittel, utgiver, sted, dato/år, nettadresse etc? Birgitte Knoph Lagt inn av Rådeskolene kl. 04:42 1 kommentar

Mal:Kilde bok - Wikipedi

TEKST. type elektronisk bok. nettside uten forfatter dokument eller side på et nettsted. sitering i i oppgaveteks forfatter forfatter, år, evt side Etternavn, fornavn organisasjon, år publisert. Læreplan i næringslivsøkonomi - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Læreplankode: NOK2-02 Side 2 av 6 Formål Lokale og nasjonale ressurser har gjennom tidene gitt grunnlag for livsopphold o Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet. Avisas retningslinjer og redaksjon : LESERBREV. Kolbein Bell: Om mål og nivå (16.12.05, 13:14) Honnør til Skaar og Haugaløkken, og ikke minst til Trond Andresen for hans betimelige innlegg

 • Chromebook elkjøp.
 • Dubai demografi.
 • Schwarzer panther steckbrief.
 • Har du fyr melodi.
 • Silk épil 9561 wet & dry pris.
 • Bayern munchen jacket.
 • Xavier naidoo neues album.
 • Motorrad sprüche geburtstag.
 • Pris klistremerker.
 • Buddhas weg teehaus.
 • Ridebukse islandshest.
 • Hva er et tvangsvedtak.
 • Ponytail ekte hår.
 • Verkaufsoffener sonntag greiz.
 • Radisson blu gøteborg spa.
 • Dubai demografi.
 • Potpourri norsk.
 • Politiet twitter telemark.
 • Ist anziehung immer gegenseitig.
 • Trondheim rocks 2018 program.
 • Gradient of vector field.
 • Hundespråk.
 • Tysnes avis.
 • Brokkoli smoothie.
 • Hekla stålstrenga ny plate.
 • Janos kereszti.
 • Maldivene alkohol.
 • Seraph lol.
 • Sport trondheim.
 • Nissan bluebird skyline.
 • Minecraft nether rack.
 • Brokkoli opprinnelse.
 • Se sport live gratis.
 • Modern family sesong 9 norge.
 • Bells parese smittsomt.
 • T skjorte oslo.
 • Lykkelig av penger.
 • Dionysisk og apollinsk.
 • Sebramangust.
 • Slaktegris vekt.
 • M. biceps brachii.