Home

Særheim forskningsstasjon

Nibio Særheim, Klepp stasjon, Klepp - 1881

Forskningsdirektør Per Stålnacke besøkte i går forskningsstasjonen NIBIO Særheim på Jæren. I bakgrunnen sees det nye hypermoderne forskningsveksthuset.. Forsker Markus Pestalozzi ved Særheim forskningsstasjon utarbeidet planene for disse forsøkene. Han hadde ansvar for prosjektet fra 1968 til 1993. Etter den tid ble ansvaret overført til Holt forskningsstasjon med forsker Marit Jørgensen som prosjektleder. Ved etableringen av innsatsområdet Grovfôr i 1995 (opprettelse av Planteforsk) ble de

Snorklipp for grønn vekstnæring - Nibi

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, genressurser, skog, foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi. Vi holder til på 15 ulike steder fra nord til sør i landet. Klikk på Her finner du oss for informasjon om våre stasjoner og kontorer Sider i kategorien «Forskningsstasjoner» Under vises 10 av totalt 10 sider som befinner seg i denne kategorien NIBIO har ca. 700 medarbeidere fordelt på fem fagdivisjoner og fire staber. Vi har kontorer spredt rundt i hele landet. Her kan du søke på navn og du kan finne medarbeidere basert på avdeling, divisjon og arbeidssted

NIBIO leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, klimasmart landbruk, kart, arealbruk, genressurser, skog, ressursforvaltning og landbruksøkonomi Klepp har flere institusjoner knyttet til jordbruket, forskningsstasjon for plantekultur, kontrollstasjon for svin og avlsokser med mer på Særheim ved Frøylandsvatnet, Rogaland stamsædgård vest for Kleppe. I alt noe over sju prosent av arbeidsplassene i Klepp er i primærnæringene (2016) Eksempel på målestasjon for grunn- og markvann (rør som stikker opp av bakken bakerst i bildet), ved Særheim forskningsstasjon i Rogaland. Foto: NVE, Hervé Colleuille NVE har et overvåkingsnett bestående av ca. 80 målestasjoner, fordelt på ca. 60 ulike lokaliteter for overvåking av grunnvannstand (figur 2) Løken forskningsstasjon. Løken og Fureneset avvikles Interimsstyret for NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi, har vedtatt instituttets nye regionale struktur med basis i hver av de fire landsdelene. Vestlandet, Særheim, Jæren. Østlandet: Apelsvoll, Toten • Undersøkelse i regi av Særheim forskningsstasjon i 1989: «Landbruksforurensning er i søkelyset. Hittil har oppmerksomheten i særlig grad vært rettet mot husdyrbruk, men nå også i økende grad mot ensidig planteproduksjon. Innen vekshusnæringen har en store tap av næringsstoff med drensvannet

Planteforsk - lokalt - Endringshistorie

Landbruksdagane på Særheim, Rogaland Landbrukspark 19. og 21. februar: Rogaland Landbrukspark - Fagdagane på Særheim Fagleg fokus og ny kunnskap midt på Jæren! Veksthusloftet 19.2.2013 . Produksjon av meir mjølkefeitt 10.00-13.00 . Fôringsstrategiar og økonomi for bonden Harald Volden Tine . Rett grovfôrstrategi på bruket 13.00-15.0 Han har vært 15 år i Jæren forsøksring og driftsleder på Særheim forskningsstasjon i 5 år. Olav hadde vært på Val en gang før han kom hit i høst. Det var på et møte i forsøksringen. Han har alltid visst om skolen, men ikke hatt noe nært forhold til den NIBIO Særheim er en forskningsstasjon som ligger i Klepp kommune i Rogaland, med kort vei til sentrum og flyplass. Her arbeider 19 NIBIO-ansatte, de fleste innafor fagfeltene Grovfôr og husdyr, eller Plantedyrking i regulert klima. På stasjonen er det vekstrom og et moderne veksthusanlegg. Les mer om NIBIO Særheim her

Ansatte ved Fureneset forskningsstasjon i Sogn og Fjordane. Bildet er tatt en gang mellom 1963 og 1967. (Foto: Markus Pestalozzi) Da var det mye tung bagasje for han tok med seg frosne prøver fra Særheim til Ås. På vei hjem inneholdt bagasjen gjerne eksotiske ting som ble prøvd ut i den lille kjøkkenhagen på Særheim. Mais, asparges,. Lokalisering av institusjoner under Planteforsk - lokalt. Tidsperiode: 1.1.2002 - 31.12.2002 Apelsvoll forskningssenter (Kapp; avdelinger også i Nes på Hedmark og i Grimstad); Løken forskningsstasjon (Heggenes); Særheim forskningssenter (Klepp); Ullensvang forskningssenter (Lofthus; avdeling også i Hermansverk); Fureneset fagsenter (Fure); Kvithamar forskningssenter (Stjørdal); Sæter.

NIBIO - Forskningsdirektør Per Stålnacke besøkte i går

 1. Lokalisering av institusjoner under Planteforsk - lokalt. Tidsperiode: 1.1.2001 - 31.12.2001 Apelsvoll forskningssenter (Kapp; avdelinger også i Nes på Hedmark og i Grimstad); Løken forskningsstasjon (Heggenes); Særheim forskningssenter (Klepp); Ullensvang forskningssenter (Lofthus; avdeling også i Hermansverk); Fureneset fagsenter (Fure); Kvithamar forskningssenter (Stjørdal); Sæter.
 2. Lokalisering av institusjoner under Planteforsk - lokalt. Tidsperiode: 1.1.2003 - 31.12.2003 Apelsvoll forskningssenter (Kapp; avdelinger også i Nes på Hedmark og i Grimstad); Løken forskningsstasjon (Heggenes); Særheim forskningssenter (Klepp); Ullensvang forskningssenter (Lofthus; avdeling også i Hermansverk); Fureneset fagsenter (Fure); Kvithamar forskningssenter (Stjørdal); Sæter.
 3. NIBIO Særheim forskningsstasjon i Klepp kommune er en del av Rogaland landbrukspark, som omfatter flere viktige organisasjoner og firma knyttet til landbruk. Tekniker/ingeniør - grovfôrproduksjon Viktig melding: Denne stillingen har utlopt / er ikke aktiv Om.

Lokalisering av institusjoner under Planteforsk - lokalt. Tidsperiode: 1.1.2005 - 31.12.2005 Apelsvoll forskningssenter (Kapp; avdelinger også i Nes på Hedmark og i Grimstad); Løken forskningsstasjon (Heggenes); Særheim forskningssenter (Klepp); Ullensvang forskningssenter (Lofthus; avdeling også i Hermansverk); Fureneset fagsenter (Fure); Kvithamar forskningssenter (Stjørdal); Sæter. Ved NIBIOs forskningsstasjon på Tjøtta er det ledig stilling som stasjonsleder, en sentral rolle for ledelse, forskning og ekstern samhandling i regionen. Lederfunksjonen vil utgjøre 50% og stillingen er organisert i Organisasjonsstab under Eiendom og drift. 50% av stillingen vil være knyttet til forskningsoppgaver Arne Sæbø er nå til daglig stasjonsleder på NIBIOs forskningsstasjon på Særheim på Jæren. Arne har en lang forskerkarriere hvor han har arbeidet med blant annet urban grønnstruktur, bytrær, klimatilpasning, nytteverdi av grøntanlegg i byrom både på luftkvalitet og trivsel Dette vil deltakerne under Klimatilpasningsdagene 2018 lære mer om.. I begynnelsen av september ble to regnbed i Eidsvollsgate i Sandnes fylt med vekstmedium. Vi har tidligere beskrevet anlegget, blant annet her.. Dette er en del av Sandnes kommunes bidrag i ROBÆR-prosjektet (se fakta) hvor kommunen kombinerer bedret trafikksikkerhet med klimatilpasningsarbeid

Det viser forsøk gjort ved Nibios forskningsstasjon på Særheim. Produksjonen i Norge holder høy kvalitet og foregår stort sett uten kjemiske plantevernmidler. Produksjon i Spania har mye større utfordringer med sykdommer og skadedyr, samt at det brukes seks ganger så mye vann per kilo produkt sammenlignet med Norge Forskningsinformasjon - forskningsinstitutt, nukleær, forskning, teknologi, analyse, forskningsinformasjon, energiteknologi, granskning, nukleær teknologi, forsker.

Dette har også gjeve utslag i mykje av den andre aktiviteten som eksisterer i kommunen: Særheim forskningsstasjon som sidan 1965 har drive kunnskapsutvikling om landbruket, Kverneland Group som er blant verdas største produsentar av jordbruksutstyr, samt fleire meieri NIBIO Særheim har hatt ansvar for plantevalget og også hatt en sentral rolle i avgjørelsene knyttet til sammensetningen av det spesialkonstruerte vekstmediet. et forskningsprosjekt om en grå-blå-grønn vegg på NIBIOS forskningsstasjon på Særheim,. LIBRIS titelinformation: Særtrykk 1-18 / Statens forsøksgard Særheim. Særtrykk 1-18 - Statens forsøksgard Særheim. Særtrykk 1-18 / Statens forsøksgard Særheim Statens forsøksgard Særheim (redaktör/utgivare) Særheim, 1968-197 NIBIO Særheim har hatt ansvar for plantevalget og også hatt en sentral rolle i avgjørelsene knyttet til sammensetningen av trafikksikringsprosjektet i Eidsvollgate, et forskningsprosjekt om en grå-blå-grønn vegg på NIBIOS forskningsstasjon på Særheim, samt Stangeland Arena. Kontakt oss. Kontakt oss. Storm Aqua AS Vagleskogveien 10.

Proff.no gir deg bedriftsinformasjon om N2 Agri AS avd Jæren. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer Forskning Vestlandet Rogaland - kjemisk, materialkontroll, analyse, rådgiving, kjemisk analyse, accredited, hardhet, materialtesting, mekanisk, bend. Det var i fjor landbruks- og matministeren bestemte at NIBIO Kvithamar forskningsstasjon på Stjørdal skulle legges ned, Særheim, Kvithamar og Holt. Det er fremdeles en målsetting i NIBIO at Trøndelag skal ha et hovedsete. Derimot hva som er diskutert i det lukkede politiske rom, vet vi lite om Vågønes forskningsstasjon 8001 Bodø Tel. 75 58 32 22 Fax. 75 58 80 99 Tittel: Erosjon og næringsstofftap fra jordbruksarealer. Resultater fra program for Jordsmonnovervåking 1999/00 Forfatter(e): Marianne Bechmann, Johannes Deelstra, Hans Olav Eggestad, Bjørn Kløve, Per Stålnacke, Stine Vandsemb og Lillian Øygarde

Forsøk utført av Statens Forskningsstasjon Særheim over 2 år på 2 plasser på Jæren, nitrogen berre frå husdyrgjødsel: 295 OZO Kg TS/DA 130kg FORSøK pÅ JÆREN 11995 (FR); Kg TSpr. DA 12% 20% Stripespredt SAMANLIKNING AV SPREIEMÅTAR, 1. SLÅTT-AVLING: Breispredt one ogn breispredt b I. giødsel Nedfent (DGI) gyn Forskningsinstitutt - analyse, forskningsinformasjon, skredfare, forskere, research, byggprosjekter, forurenset grunn, forskning, miljøovervåking, fjellskred. Forskning - akutt, kjemisk, analyse, kjemisk analyse, skredfare, akne, forskere, laboratorium, forurenset grunn, forskning, akuttmottak, akkreditert - Finn firmaer. The experiments were conducted in 2000-2002 at Særheim Research Centre, Klepp, Norway (58.46°N, 5.39°E, 8 km from the coast, 90 m above sea level). The composition of the soil was 60% sand, 27% silt, 6% clay, and 7% organic matter

Klimatilpasningsdagene: Årets største løft innen kompetanseheving og formidling er utvilsomt Klimatilpasningsdagene i Sandnes. 120 deltakere var samlet i to dager. Hovedtemaet ble presentert gjennom foredrag knyttet til vann som utfordring og ressurs, vannets vei, blågrønne løsninger, permeable dekker, infiltrasjonssystemer, fordrøyning og flomveier, utsliprav og rensing, drift og. U UNIVERSITETET FOR MILJØ-OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO: 25.08.2010 1302 1901 S Relokalisering av Senter for husdyrforsøk - funksjonsprogram og skisser . Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Nytt Senter for husdyrforsøk (SHF) ved UMB

1865 Vågan85450 Svolvær lufthavn *35532531057,562,562,5. 1865 Vågan85455 Svolvær35532531057,562,562,5. 1866 Hadsel86600 Stokmarknes lufthavn - Skagen37534533060656 Med en brølende bensindrevet støvsuger har John Skartveit kost seg mens undrende turister har rygget tilbake. I snart tre år har insektsforsker John Skartveit bokstavelig talt støvsuget områder i det skotske høyland folk fra en forskningsstasjon på vestkysten. klarte å finne, og å innføre naturlige fiender. 24. Insekt-Nytt 27 (4) 2002. mot både midden og mellusa. Siden cassa‑ vaen stammer fra sør‑Amerika, reiste man. dit og fant skadedyrenes naturlige fiender: En snylteveps var den viktigste arten mot. mellusa og en rovmidd mot den skadelige. midden

Om NIBIO - Nibi

PDF | On Jan 1, 2000, Marianne Bechmann and others published Erosjon og næringsstofftap fra jordbruksarealer | Find, read and cite all the research you need on ResearchGat 2009-2010 Særskilt vedlegg til Prop. 1 S 5. Oversikt over statens eigedommar. 1 Statens eigedommar. 1.1 Innleiing. Oversikt over statens eigedommar har vore presentert. i ulike former etter at departementet blei. pålagt dette i kongeleg resolusjon av 4. janua A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text 45 ledige jobber som Engasjement Bergen Kommune, Fyllingsdalen Hsy, Administrasjon er tilgjengelig i Sandnes på Indeed.com. Personalkoordinator, Rådgiver, Kundeservice og mer 56 ledige jobber som Heltid Bergen Kommune, Fyllingsdalen Hsy, Administrasjon er tilgjengelig i Rogaland på Indeed.com. Personalkoordinator, Administrativ Koordinator, Økonomi og mer

Transcript Årsmøte i Veksthusringen Årsmøte mars 2015 Innkalling Det innkalles med dette til Årsmøte i NLR Veksthus Dato: Tirsdag 17. mars Sted: Gjennestad, i møterommet til Bondelaget Tid: 10.30 (se eget program for resten av dagen s 2) Saksliste for Årsmøte 1

Kategori:Forskningsstasjoner - Wikipedi

 1. Rapport - Funksjonsprogram og skisser - UM
 2. 2 Program for dagen 17. mars Sted: Gjennestad, møterommet til Bondelaget 9.15 - 10.15 Omvisning i veksthusene på Gjennestad 10.30 - 12.00 Årsmøte i NLR Veksthus, møterommet til Bondelage
 3. istrasjon er tilgjengelig i Sandnes på Indeed.com. Tecnical Clerk, Personalkoordinator, Kontormedarbeider og mer
 4. Erosjon og næringsstofftap fra jordbruksarealer Resultater fra Program for Jordsmonnovervåking 1999/ Marianne Bechmann Johannes Deelstra, Hans Olav Eggestad, Bjørn Kløve, Per Stålnacke, Stine Vandsem
 5. istrativ Koordinator, Pedagogisk Leder I Barnehage, Helgestillinger Soltun Sykehjem og mer
 6. 48 ledige jobber som Ås Kommune, Moer Sykehjem, Avdeling 1ab er tilgjengelig på Indeed.com. Avdelingsingeniør/ Overingeniør, Gutt På 8 År Søker Nye Bpa-assistenter og mer
 7. Også Særheim opplevde en tøff vinter dette året men her ble graset like mye redusert som kløveren, slik at kløverinnholdet om våren fremdeles var godt. Den tøffe vinteren førte også til lavere avlinger i 2013 enn 2012, bortsett fra på Kvithamar, der avlingen var jevnere mellom år

Ansatte - Nibi

 1. 2 RAPPORT-TITTEL KOMPOSTERINGSSEMINAR 22. OKTOBER RAPPORT RAPPORTNUMMER /11 PROSJEKTNUMMER UTGIVER RUBIN DATO Feb UTFØRENDE INSTITUSJONER JORDFORSK 1432 ås Tlf Kontaktpersoner: Bjarne Slyngstad, Geir Goffeng SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER Omlag halvparten av avfall fra oppdrettsnæringen er selvdød fisk, som i stor grad består av fersk medisinfri fisk blandet med kadaverøs og/eller.
 2. 1 Effekter av miljøgifter på torsk og skrubbe fra indre Oslofjord Tor Fredrik Holth Cand. Scient. oppgave i toksikologi Oslo, november 2004 Program for toksikologi og økofysiologi Biologisk institutt. 2 Forord Denne hovedfagsoppgaven er utført ved biologisk institutt ved Universitetet i Oslo og ved Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA). Arbeidet er veiledet av amanuensis Thorvin.
 3. 2 2 a) Saksfremlegg Senter for husdyrforsøk (SHF) må flyttes på grunn av tomtevalg for samlokalisering av NVH og VI med UMB på campus. Av hensyn til forsvarlig smittevern, jf. utviklingsplan versjon 4, må senteret relokaliseres med en smittesone på om lag 1 km mellom syke og friske dyr
 4. 3 3 Sammendrag GUNDERSEN, V. S Estetikk i skog og landskap: Visjoner om tverrvitenskap i landskapslaboratorier. 4/04: 1-23 Artikkelen er et forsøk på å bevege seg inn i et landskap som i forbindelse med tverrvitenskapelighet er relativt nytt og uprøvd: det estetiske som en dimensjon i skog- og miljøforvaltningen i Norge. Jeg har gjort dette ved å trekke frem ulike fag med «det estetiske.

Pressemelding - Ny kurs i klimapolitikken er nødvendi

 • Linfrø bivirkninger.
 • Øke flere masker etter hverandre.
 • Donald duck wikipedia.
 • Tenner 3 år.
 • Sleipner rettssak.
 • Ikea kjøkken montering pris.
 • Jobs in saalfelden und umgebung.
 • Verkaufsoffener sonntag speyer kaufland.
 • Easy braids pris.
 • Utstillinger ålesund.
 • Anaheim convention center.
 • William blake bilder.
 • Fotoalben zum einkleben.
 • Culinaria restaurant magdeburg.
 • Bruce mclaren.
 • Storbyweekend billig.
 • Väder kroatien split.
 • Kjells elektro.
 • Väder kroatien split.
 • Vitnemålsportalen hioa.
 • Bergische landeszeitung todesanzeigen.
 • Skadedyr i gammelt treverk.
 • Sitronterte med marengs coop extra.
 • Umsatzsteuervoranmeldung 2017 formular.
 • Tanzfabrik nagold.
 • Comhem mail inställningar.
 • Cubus bh.
 • Bewiesene reinkarnation.
 • Canimat.
 • Feuerwehreinsatz frankenthal.
 • Yoga sentrum sarpsborg.
 • Deutsche aus sicht der amerikaner.
 • Hvilke farger passer sammen klær.
 • Nidelva.
 • Kastanjepure.
 • Music hall altenburg 2017.
 • Koks nasenscheidewand.
 • Koh rong island.
 • Minecraft nether rack.
 • Whiskey guide dansk.
 • Leatherface wiki.