Home

Skjeggkre mycoteam

Skjeggkre Siden Mycoteam oppdaget skjeggkre i Norge i 2013, har vi tilegnet oss en omfattende kunnskap og erfaring om skjeggkre. Vi har opparbeidet oss meget gode forutsetninger til å både kartlegge og forstå skadene på en mest mulig inngående måte Skjeggkre (Ctenolepisma longicaudata) ligner på insektet sølvkre, men kan bli klart større - opp mot 2 cm lang og med antenner og haletråder som er omtrent like lange som selve kroppen. Hodet har en karakteristisk behåring. Skjeggkre kan bli opp mot 7 år og de legger opp mot 150 egg i løpet av sin livstid Håndbok om Skjeggkre Skjeggkre er en ny art i Norge, men skaper allerede store problemer for de som får dem inn i sin bolig eller andre bygninger som vi oppholder oss i. Den sprer seg raskt og når den har etablert seg i et bygg er den vanskelig å bli kvitt. Boken beskriver skjeggkre som art og hvordan den lever og formerer seg Mycoteam har omfattende kunnskap om undersøkelse og vurdering av fukt- og biologiske bygningsskader. Vårt laboratorium har spesialkompetanse på analyse av bl.a. muggsopp, råtesopp, skadedyr og asbest

Bestill risikovurdering · Tegn skadedyrforsikrin

Skjeggkre - MycoTeam MycoTeam

Siden skjeggkre ble oppdaget i Norge i 2013 har det blitt stilt spørsmål om hvordan de skal bekjempes og begrenses. Folkehelseinstituttet har i to år holdt på med et prosjekt for å finne et. Bli kvitt skjeggkre Nytt håp i kampen mot skjeggkre Nylig godkjent middel viser lovende resultater, ifølge skadedyrselskap. LIMFELLER: Dette er en vanlig måte å fange skjeggkre på. Nå kan man også ta i bruk det nye åteproduktet i kampen mot skjeggkre. Foto: Mycoteam. Vis me Skjeggkre regnes som skadedyr, men er ikke til skade for bygninger eller mennesker. De spiser papir, og papir er det mye av ved norske arkiv. Foto: Mycoteam. Skjeggkre er. I Norge ble skjeggkre oppdaget i oktober 2013 i forbindelse med at Mycoteam undersøkte noen merkelige sølvkreskader mer inngående. Det viste seg da at det ikke var sølvkre, men en annen, lignende insektart som ikke var kjent fra Norge. Frem til mai 2014 (åtte måneder) påviste vi skjeggkre i åtte forskjellige skadetilfeller i Oslo-området

Alt om skjeggkre| insektet som driver psykisk terror

Skjeggkre kan også haike med håndvesker, bager og sekker fra for eksempel arbeidssteder, skoler, barnehager eller private boliger, men heldigvis er skjeggkreene passive på dagtid, slik at risikoen for ubudne gjester i objekter som daglig tas til og fra infesterte bygg er lav Skjeggkre viser at et kritisk fuktnivå er overskredet - det er en «uakseptabel følge knyttet til fukt», ifølge Mycoteam-fagsjefen. Han viser til årets ferske standard om fuktsikker bygging, NS 3514. Perlekre og støvlus. De fuktkrevende insektene som dukker opp i norske bygninger, er sølvkre, skjeggkre, perlekre og støvlus Foto: (Mycoteam) Et nytt middel Skjeggkre ble for alvor oppdaget i Norge i 2013 og antall tilfeller har deretter økt kraftig. Skadedyrene er ikke farlige, men kan oppleves som ubehagelig å. Foto: Mycoteam. Skjeggkre er svært lysskye vesener. De liker godt å gjemme seg i mørke kriker og kroker, og man vet at de ofte fraktes fra sted til sted i pappemballasje. Særlig bølgepapp er ideelt, - der kan de ligge inni bølgene, godt skjult, hele dagen, før de drister seg frem om natten

Skjeggkre tilhører børstehalene som er blant de eldste insektene på jorda. Insektet har hatt tilhørighet i Norge i en årrekke uten at man har hatt et bevisst forhold til det før i den senere tid, spesielt siden 2018 Utseende. Skjeggkre kan bli opptil 15-19 mm lange. De har lange antenner og tre lange haletråder som er omtrent like lange som kroppen. Farge og kroppsform kan ligne på sølvkre (Lepisma saccharina), men man kan se forskjell på dem ved at voksne skjeggkre blir tydelig større og har karakteristisk behåring, særlig foran på hodet.Sølvkre har merkbart kortere haletråder, cirka halve. UBUDEN GJEST: Skjeggkre ble oppdaget i Norge for første gang i 2013. Siden den gang har de formert seg godt i norske hjem. De gjør ikke direkte skade på boligen, men er likefullt en uønsket gjest

Mycoteam har forsket på og bekjempet skjeggkre i mange år, og er også de som i sin tid «oppdaget» kreet i 2013. Siden da har bedriften hatt fokus på kreet, og konklusjonen er klar: - Vi har i dag ingen god og enkel måte å utrydde de på, og den nye måten er ikke noe bedre enn andre måter som er presentert, men vi venter på dokumentasjonen fra Folkehelseinstituttet som kan endre på. Det er mange bekjempelsesmetoder som kan være effektive mot skjeggkre, for eksempel insektgift og temperaturbehandling, men levemåten til skjeggkre med en hovedsakelig opptreden inne i lukkede, godt isolerte konstruksjoner, innebærer at det er svært store vanskeligheter med å gjennomføre effektive tiltak med disse metodene Perlekre (Ctenolepisma calva) er et nyoppdaget skadedyr som for første gang ble oppdaget i september 2018.Insektet ligner skjeggkre med en tydelig behåring, særlig på hodet. Perlekre er den minste av de tre kreartene som er kjent i Norge og de blir kun opp til 8 mm lang, med antenner som har 2/3 lengde i forhold til kroppen Skjeggkre er et forholdsvis nytt skadedyr i Norge, og ble første gang oppdaget her i 2013. Siden den gang har skadedyret spredd seg raskt over hele landet, og ifølge firmaet Mycoteam kan så mange som halvparten av norske boliger ha skjeggkre innen fem år. Skjeggkre ligner på sølvkre, men er litt større, og har en karakteristisk behåring

Håndbok om Skjeggkre - MycoTeam MycoTeam

 1. Skjeggkre er vingeløse insekter. Voksne individer er 10-18 mm lange, Han er daglig leder i Mycoteam, et firma som gir råd om hvordan man kan bekjempe skadedyr
 2. Foto: Mycoteam. For hvert år blir flere skjeggkre kjønnsmodne og formeringsdyktige. På grunn av skjeggkreets lange livssyklus er det nødvendig å gjøre tiltak for å unngå en invasjon i boligen. Behandling bør startes umiddelbart. Sameie, borettslag eller bedrift
 3. Johan Mattsson i Mycoteam pakker gjerne ut bagen på verandaen om han har overnattet hos venner som har skjeggkre. Foto: Mycoteam. Det var i oktober 2013 Mycoteam ble klar over at insektet ikke var sølvkre, men en annen art. De gikk tilbake i arkivet, og slo fast at skjeggkre kan spores tilbake til 2004
 4. Han er biolog, autorisert skadedyrbekjemper og fagsjef i Mycoteam, og forteller at firmaet har sett og fulgt opp mange tilfeller at skjeggkre den siste tiden. - Det vi har sett at det ikke er praktisk mulig å bli kvitt dem, hverken med bruk av insektsgift eller giftfrie stoffer vi ellers bekjemper insekter med
 5. - Skjeggkre er blitt et stort problem i moderne hus i Norge. Det er vanskelig å få bukt med fordi det sprer seg i hele huset og formerer seg raskt, sier rådgiver Ove André Karlsen i rådgivingsselskapet Mycoteam til Newswire
 6. Foto: Mycoteam - Det er selvfølgelig utrivelig å få skjeggkre i huset, og mange sliter psykisk etter å ha oppdaget dem. Men som skadedyr betraktet er de ikke blant de mest alvorlige inntrengerne, sier Kolbjørn Mohn Jenssen, daglig leder i rådgivningsfirmaet Mycoteam
 7. Skjeggkre sprer seg raskt. Mycoteam mener at de allerede finnes i boliger over hele landet. - Det er sannsynlig at de har spredd seg. Leter man i Bergen eller andre steder, vil man nok finne dem også der. Ifølge Folkehelseinstituttet er stor sannsynlighet for at skjeggkre kan spre seg til hele landet

- Du må blant annet se på mengden skjeggkre og hvor de blir funnet. Eksperter som for eksempel Mycoteam vil ved analyse av bestanden lett kunne se om de har vært der lenge eller ikke, for eksempel ved å sjekke om det er en etablert populasjon med mange nymfer og ulike tilholdssteder i boligen, sier Bernander Eksperimentet er beskrevet i FoU-rapporten «Skjeggkre» fra Mycoteam, som ble revidert i august i år. Denne tilpasningsdyktigheten gjør bekjempelse svært vanskelig, men bremsing av idelle forhold som beskrevet over vil i det minste kunne hindre bestanden i å vokse og trives Skjeggkre. Skjeggkre er vingeløse innsekter som hører til børstehalene og er blant de eldste insektene på jorda. De ble funnet for første gang i Norge i 2013 og over de siste årene har antall bekjempelser nærmest eksplodert. I Norge finner vi skjeggkre kun innendørs, oftest i nyere bygninger og spredt over hele landet Skjeggkre spres lett fra boenhet til boenhet og tiltak mot kreet må være koordinert for å være effektive. Styret bør derfor ta styringen med skjeggkrebekjempelsen, sier Pettersen til E24. Han viser også til at eksperter anbefaler at man gjennomfører termografering og sørger for tetting mellom boenhetene for å begrense spredning, og dette vil i tilfelle være et tiltak som borettslaget.

MycoTeam

 1. Skjeggkre er mer omtalt enn noen gang. Vi har tidligere skrevet saker både om hvordan du kan bli kvitt dem, og om det nye middelet som har blitt tillatt for å bekjempe dem.. PÅ NÆRT HOLD: Det er kanskje ikke så rart at mange sliter psykisk etter å finne disse i boligen sin, de er ikke akkurat fine å se på. Foto: Stian Mathisen Vis mer.
 2. Kolbjørn Mohn Jenssen i Mycoteam har følgende å si om Advion Cockroach Gel til Huseierne: - Vi har mange forskjellige gifter som tar knekken på et skjeggkre. Det er kjempelett, for de tåler jo omtrent ingenting
 3. Hvilket skadedyr har jeg funnet? Hva slags insekt er dette? Identifisér rett skadedyr og insekt her

Ansatte - MycoTeam MycoTeam

Både i et pågående forskningsprosjekt og ved undersøkelse av flere hundre skadetilfeller siden den første observasjonen av skjeggkre for fire år siden, har Mycoteam observert klare trekk i. I vår gjennomgang av skadedyrets inntog i Norge slår representanter fra Mycoteam og skadedyrutrydningsselskapet Anticimex fast at skadedyret er kommet for å bli, og at det er grunn til å anta at disse rabattene vil ta slutt. - Det er dramatisk for dem som skal selge noe i dag og som vet de har en viss aktivitet av skjeggkre

Forside Skjeggkre

Om oss - MycoTeam MycoTeam

Sølvkreet har imidlertid en «storebror» - skjeggkre. Disse dyrene ligner sølvkre av utseende, men er større, har lengre antenner, og dessuten tåler de tørt miljø bedre enn sølvkre. Det vil si at de kan trives ikke bare på baderom, men også i stua, på soverommet og ellers i boligen LIMFELLE: Skjeggkre utgjør liten fare, men kan skape problemer for de som skal selge eller kjøpe bolig. Her er flere skjeggkre fanget i en limfelle. Foto: Mycoteam Vis me Bekjempelse av skjeggkre med forgiftet åte har vist seg å være svært effektivt. I ulike forsøk er åtebekjempelse av skjeggkre testet ut i ulike lokaler. Oppdatert 06.05.2019 Lenker - insekter og skadedyr Her finner du lenker til andre. Dersom du er usikker, bør du kontakte et skadedyrbyrå eller sende limfellen inn til analyse hos for eksempel Mycoteam. De har svært god kjennskap til disse insektene. Man bør ikke begynne behandling før man vet om det er sølv-eller skjeggkre man har, da behandlingen er ulik for de to insektene Mycoteam As, Oslo, Norway. 414 liker dette. Mycoteam er et rådgivende konsulentfirma som arbeider innenfor fagfeltet bygningsskader (inneklima, muggsopp, råtesopp, vannskader, fukt og insekter) Vi..

Skjeggkre kan under gode forhold bli opp mot 7 år gamle. Hunnene kan legge opp mot 150 egg i løpet av sin livstid. Skjeggkre kan overleve i relativt tørre områder og de har en god evne til å vandre omkring i bygningene på næringssøk. Det er derfor ikke uvanlig at man finner dem i ulike typer av rom, slik som stue, soverom, kjøkken og bad skjeggkre.n

Dessverre kan perlekreet vise seg å være enda vanskeligere å bli kvitt enn skjeggkre og sølvkre, ifølge biologene i Mycoteam. SØLVKRE OG PERLEKRE: Insektet til venstre er sølvkre, og insektet til høyre er perlekre. Førstnevnte har eksistert i Norge i flere år, sistnevnte ble oppdaget første gang i høst. Foto: Mycoteam Vis me Skjeggkre oppholder seg i tørre områder, gjerne i stue, gang, vindfang, soverom og trapper. De er robuste og tåler å oppholde seg i områder med en normal luftfuktighet.- De kommer inn i boligen på jakt etter mat. Første funn av skjeggkre i Sverige skjedde i 1994 og nå er den på fremmarsj i Norge

Skjeggkre er et relativt nytt problem i Norge, men i løpet av de siste årene har omfanget av skjeggkre i boliger økt i stor grad. (Alle foto: Mycoteam) For mer info om bekjempelse og kartlegging av skjeggkre, anbefaler vi www.skjeggkre.info. Vi kan anbefale boligkjøpere som har problem med skjeggkre om å ta kontakt med enten Oslo Skadedyrkontroll AS, Nokas Skadedyrkontroll eller Mycoteam for en skjeggkre vurdering. Forsikringsselskapene sine motargumenter

Skjeggkre oppholder seg i tørre områder, gjerne i stue, gang, vindfang, soverom og trapper. De er robuste og tåler å oppholde seg i områder med en normal luftfuktighet. - De kommer inn i boligen på jakt etter mat. Første funn av skjeggkre i Sverige skjedde i 1994 og nå er den på fremmarsj i Norge Kort tid før påske avsa lagmannsretten sin første skjeggkre-dom. Den fastslår at krypene er ekle, men vil kun dekke kostnadene for å bekjempe dem - og boligkjøper nektes dermed hundretusener i prisavslag som følge av påstått verdifall på boligen.. Spørsmålet i lagmannsretten var om de påviste skjeggkreene i boligen, som har blitt «redusert til en svært beskjeden og utarmet. Skjeggkre kommer inn i boliger via papir, gipsplater eller pappesker. (Foto: Mycoteam) Foto: Mycoteam. Idag sendte Protector ut en børsmelding der selskapet varsler et såkalt reservetap på 146 millioner kroner. Det er kostnaden selskapet tror funn av skjeggkre og påfølgende verditap vil utgjøre fremover Kakerlakkgift settes inn i krigen mot skjeggkre. Miljødirektoratet gir grønt lys for bruk av et insektmiddel mot kakerlakker til bekjempelse mot problemkrypet skjeggkre

Dette bør du vite om skjeggkre - HELP Norg

Perlekre er i slekt med skjeggkre og sølvkre, og finnes trolig over hele landet. Hopp til hovedinnhold PERLEKRE: Det nyoppdagete insektet trives godt i varme og tette boliger. Foto: Mycoteam/AN Skjeggkre spiller en rolle i et økende antall eierskiftesaker, ifølge en fersk rapport fra Folkehelseinstituttet.. Stadig flere kjøpere av private boliger oppdager at de har kjøpt en skjeggkre-invadert bolig, og at dette ikke var opplyst av selger av boligen Skjeggkre (Ctenolepisma longicaudata) er et insekt i familien Lepismatidae.Skjeggkre ble først oppdaget i Sør-Afrika, men det har vist seg at arten forekommer i store deler av verden. I senere tid har den blitt rapportert for å ha en sterkt økende forekomst i Europa - Skjeggkre er i slekt med sølvkre, men bruker gjerne hele bygningsstrukturen i huset. Man får fort følelsen av at de kravler og kryper overalt. De liker seg spesielt godt der hvor det er mørkt, som under lister, i vegger og gulv, og i kott eller skap, sier Johan Mattsson i Mycoteam

Kontakt oss - MycoTeam MycoTeam

Mycoteam tester skjeggkre og IKA Kongsberg/RISE PFI tester papirkvalitet. Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS Bakgrunn • Viktig prioritet er å holde skjeggkre unna magasin • Finne en sikker og kostnadseffektiv metode som gjør at man kan bli kvitt skjeggkre Illustrasjonsfoto: Mycoteam Dom: Skjeggkre gir prisras. Hans erfaring står i kontrast til en fersk tingrettsdom E24 har omtalt denne helgen: En boligkjøper gikk til søksmål etter å ha oppdaget en stor skjeggkre-familie ved innflytting Mycoteam As - Børrestuveien 3, 0373 Oslo, Norway - Rated 5 based on 3 Reviews Utmerket firma, med absolutt fagkompetanse i sine områder *GIR GOD FANGST AV SKJEGGKRE** Pakken består av: 1. Skjeggkre limrull 50 meter x 65 mm - et spesialutviklet, helt transparent produkt som gir en effektiv fangst av blant annet skjeggkre. Anbefales i kombinasjon med skjeggkre lokkemiddel. Kan også benyttes ved bekjempelse av sølvkre, veggdyr eller andre krypende insekter. Skjeggkre limrull helt giftfritt produkt og benyttes både.

Se opp for skjeggkre | Huseierne

(Foto: Mycoteam via Wikimedia) Skjeggkre gjør ifølge oppslagsverkene ikke skade på bygninger eller bygningsdeler. Men det oppleves som «ulekkert» å få i hus. De er vriene å bli kvitt, men antas å kunne dø hvis temperaturen havner under 15-16 grader over noe tid * Skjeggkre (Ctenolepisma longicaudata) er et vingeløst insekt som ligner veldig på sølvkre. Men insektet er litt større, har lengre haletråder og er skjellkledd med en litt mørkegrå farge Nardo skole har i flere år slåss skjeggkre og skal nå ha begynt å få bukt med problemet. Her er det rektor Erlend Helmersen på Nardo skole som ser at et insekt har gått i fella. Bildet er fra 2015. Foto: Jens Søraa Limfelle for skjeggkre. Foto: Mycoteam Skjeggkreet lever som oftest i veggene og lever av papp og papir. Foto: Mycoteam

Insektinvasjon havnet i retten: Informerte ikke om krypene - må bla opp en halv million. En boligselger er i Bergen tingrett dømt til å betale over 350.000 kroner i prisavslag etter at kjøperen ble møtt av raskt formerende skjeggkre-insekter ved innflytting Skjeggkre er en slektning av sølvkre, som trives på baderommet og andre fuktige steder, men skjeggkre er annerledes og kan gjøre større skade. - I motsetning til sølvkre liker skjeggkre seg best på tørre og varme steder, og de bruker gjerne hele bygningsstrukturen i huset Selger hadde svart «nei» på spørsmål om kjennskap til skadedyr, men kort tid etter overtagelse oppdaget de nye eierne at det var skjeggkre på baderommet - nærmere bestemt 78 stykker etter at skadedyrbekjemperen Mycoteam hadde vært på besøk og sjekket

Ny måte å bli kvitt skjeggkre kan spare folk for 40

Da Mycoteam ble involvert i saken, vurderte de skjeggkre-stammen til å ha vært mellom 2 og 4 år i boligen. Selger bestred at de hadde funnet slike dyr, og retten valgte å tro dem. Retten mente likevel at selv om eier ikke visste det, så ble det oppfattet som teoretisk og mindre sannsynlig at bestanden skulle flyttet inn i boligen på overtagelsestidspunktet Forskerne på Mycoteam har nå analysert 60.000 limfeller med skjeggkre. De har sjekket hva kreene spiser ved å analysere tarmene deres, samt undersøkt hvor de helst oppholder seg i bygninger, og hvor de minste nymfene kan utvikle seg Stikkord: mycoteam. Er skjeggkre-problemene løst? Fredrik / januar 23, 2019. Den siste tiden har media vært full av artikler om at skjeggkre-problemeneg er løst. Vi ser nærmere på om dette er tilfelle. Søk etter: Siste kommentarer. Fredrik til Hva er Skjeggkre? Arild til Hva er Skjeggkre Ekspertmiljøet i Mycoteam anslår at skjeggkre om fire år vil forekomme i halvparten av alle moderne bygninger - hvis utviklingen fortsetter i samme tempo som nå SPRER SEG I REKORDFART: Skjeggkre. (Foto: Mycoteam) - Forsikringsselskapene som bistår selger, hevder typisk at fem prosent avslag på salgssummen vil være et riktig nivå, og argumentasjonen deres er at «skjeggkre er blitt vanlig». Vi er ikke enig i at skjeggkre er spesielt vanlig,.

Håndbok om Skjeggkre - MycoTeam | MycoTeamAdvarer mot skjeggkre-hysteri - Boligmentoren

Bli kvitt skjeggkre - Nytt håp i kampen mot skjeggkre

Fra nettsiden skjeggkre.no: Denne websiden er en del av et forskningsprosjekt om skjeggkre som Mycoteam as har igangsatt i samarbeid med to forsikringsselskap. Prosjektet håper å gi svar på hvorfor skjeggkre har så gode utviklingsmuligheter i norske bygninger, og hva som er den beste metoden for å håndtere dette problemet Skjeggkre kan være vanskelig og bli kvitt, men her finner du tips for å forhindre spredning. Åtepreparatet Advion Cockroach er nå godkjent av Miljødirektoratet for bruk mot skjeggkre. Dette betyr at saneringsselskapene nå kan bekjempe 85%-90% av skjeggkreene i løpet av 6-12 uker. Her finner du kontaktinformasjon til saneringselskapene Skjeggkre ble først oppdaget i Norge i 20og er derfor et relativt nytt. Mycoteam kan bistå deg om du har spørsmål eller problemer med skjeggkre. Johan Mattsson, fagsjef i Mycoteam AS, som. Boligkjøper innhentet en rapport fra skadedyr firmaet Mycoteam som dokumenterte at skjeggkre var tilstede i leiligheten før overtagelsen Det virkelige problemet med skjeggkre - Tar du kontakt med en skadedyrbekjemper, er det viktig at du bruker sunn fornuft og vurderer det som blir sagt og foreslått utført. Det er veldig mange aktører, og det er hele bredden på hva som finnes av kunnskap og evne til å løse problemstillinger på en faglig korrekt måte, sier Mattsson i Mycoteam Stort sett lever de der hvor det er litt fuktig, mørkt og vanskelig å komme til med renhold, forteller Johan Mattsson, fagssjef i Mycoteam. - Folk synes ikke det er spesielt hyggelig å se dem og mange tror det er uhygienisk, men stort sett er det tilfeldig at man får dem inn i huset. Nå har skjeggkre spredd seg over hele Norg

Skjeggkre. FoU rapport. 2018, Mycoteam . Del til Facebook Del til LinkedIn Del til Twitter Send på e-post. 2000 . ansatte . 75 . nasjonaliteter . 3600 . kunder . 3500 MNOK . omsetning. 480 MNOK . internasjonalt salg. Ta kontakt Kontaktskjema Telefon +47 40 00 51 00. Fungerer dete nye kg systemet nå, så er der en god lenke om skjeggkre og sølvkre. Det eneste jeg ikke er enig med Johan Mattson i Mycoteam om, er at disse er allergifremkallende. Sølvkjre, skjeggkre og kakelakker er i samme familie som midd. Er en allergisk med eller uten astma for en av disse så reagerer en allergisk på hele gjengen Skjeggkre spiser brødsmuler, mel, matrester, døde insekter, tørre blader eller andre organiske materialer. De kan til og med spise papir og tapet Foto: Mycoteam Det er oppdaget skjeggkre ved flere Tromsø-skoler i vår. Facebook Twitter men rektor Janne Kristine Johansen avviser at det er snakk om skjeggkre

Skjeggkre sprer seg i rekordfart | Huseierne

Ble kvitt skjeggkre ved bruk av kuldegrader og giftåte

Perlekre er i slekt med skjeggkre og sølvkre, og finnes trolig over hele landet. Ettersom perlekreet er helt nyoppdaget vet man ikke så mye om det ennå. Siden perlekreet ble funnet i samme område som skjeggkre og sølvkre, antar fagsjef Johan Mattson i rådgivningsselskapet Mycoteam at det minner mye om de to beslektede insektene i levemåte og krav til næring og økologiske forhold • Den nye arten har ennå ikke fått noe norsk navn, men fukt- og skadedyrekspertene i Mycoteam foreslår at det skal hete skjeggkre. Det er Artsdatabanken som til syvende og sist bestemmer hva nye arter skal hete på norsk. • Skjeggkre kan bli 15-19 millimeter lange og er altså større enn sølvkre

Historikk og utbredelse Skjeggkre

Særlig i godt moderne varmeisolerte bygg finner man mange skjeggkre, forklarer han. - Skjeggkre trives ikke i temperaturer under 16 grader. Senking av innetemperaturen er viktig for å minske risikoen for spredning og formering, sier Mattson. Mycoteam har vært inne i lokalene til både IKA og Statsarkivet for å kartlegge omfanget Insektet skjeggkre har kommet inn i norske hjem i turbofart. Fra for et par år siden å være et insekt vi knapt visste eksisterte, til å bli en vanlig leieboer har gått kjapt. Bruk av limfeller gir en mulighet for kartlegging og fangst av skjeggkre. Foto: Mycoteam Etter at Mycoteam undersøkte og fant skjeggkreenes letalitetstemperatur, ble det gjennomført fryseforsøk ved IKA Kongsberg. Deler av dette materialet ble sendt til riv- og slitstyrketesting ved RISE-PFI. Skjeggkre livnærer seg blant annet av papir, bøker og pergamenter Stor beholdning av skjeggkre. I følge Mycoteam som ble engasjert for å kartlegge problemet er det snakk om en meget stor beholdning på opptil 7000 skjeggkre. Det tilsier at dyrene har vært i boligen i mange år. De nye eierne gjorde skjeggkreoppdagelsen relativt tidlig

Insektet skjeggkre har spredt seg over hele NorgeSkjeggkre - OppussingHusbukk - MycoTeam | MycoTeam

Skjeggkre lar seg bekjempe, og nye metoder gir grunn til optimisme, ifølge eksperter. Flere fagmiljøer advarer nå mot å la frykten for det lille insektet ta overhånd, skriver Norsk takst i en pressemelding.. Tekst: Helene Aarnes - helene@boligmentoren.no - Det er selvfølgelig utrivelig å få skjeggkre i huset, og mange sliter psykisk etter å ha oppdaget dem. Men som skadedyr. Mycoteam er et rådgivende firma innen bygningsskader som skyldes fuktproblemer og biologiske skader. Mycoteam har bred erfaring med alle typer skader som oppstår i bygninger ; Mycoteam kan være behjelpelig med en inspeksjon med en god vurdering av inneklima og aktuelle tiltak om det skulle være av interesse. Med vennlig hilsen Mycoteam as I dommen fra Oslo tingrett fremgår det at det ble funnet 28 skjeggkre i leiligheten, både voksne og nymfer. Ifølge Mycoteam tilsier dette at det var en «etablert populasjon» som har vært til stede over lengre tid, trolig om lag to år. Anticimex konkluderte med det samme. LES OGSÅ: Kjøpte verdiløs eiendom, men fikk ikke heve kjøpe Skjeggkre er en slektning av sølvkre, som trives på baderommet og andre fuktige steder, men skjeggkre oppfører seg annerledes, og kan, ifølge Mycoteam, gjøre større skade. Boligkjøper fanget og drepte til sammen over 300 individer før rettsmeglingen. Vi viste til gjeldene rett og praksis på området og argumenterte for prisavslag. Ekspertmiljøet i Mycoteam anslår at skjeggkre om fire år vil forekomme i halvparten av alle moderne bygninger - hvis utviklingen fortsetter i samme tempo som nå. Og med videre spredning er det trolig at skjeggkreet ikke lenge etter vil forekomme i tre fjerdedeler av den moderne norske boligmassen Forlag Mycoteam as. Lengde 63 sider. Sjangrer Naturvitenskap og teknikk, Fagbøker. Språk Bokmål. Format epub. DRM-beskyttelse unprotected. ISBN 9788291070162. Flere bøker av samme forfatter. Boken gir viktig informasjon og kunnskap om skjeggkre, hvor og hvorfor de forekommer innendørs

 • Staub an der decke.
 • Steve biko cry freedom.
 • Stellenangebote meinerzhagen.
 • Bombenfund.
 • Ringorm menneske.
 • Sangpedagog oslo.
 • Purelan salve.
 • Bonnier publications.
 • How to quickly get to the top of a facebook conversation.
 • Sitronterte med marengs coop extra.
 • Tissen til jentene.
 • Bonnard bilder.
 • Utbetaling regionalt miljøtilskudd.
 • Amerikansk grillbuffe recept.
 • Mcdonalds kristianstad öppettider julafton.
 • Lopud ferienwohnung.
 • Bøker om kvinnesyn.
 • Sosialøkonomi.
 • Røyking av pinnekjøtt.
 • Druckerpatronen hp 301.
 • Best navigation without internet.
 • Cavalier king charles spaniel allergi.
 • Hus fra 60 tallet.
 • Miami priser mat.
 • Aussie valpar 2018.
 • Wietalbad wiesloch wiesloch.
 • Kindertanz lippstadt.
 • Mr robot wiki.
 • Eiendomsmegler 1 tromsø.
 • Kildehenvisning mal.
 • Totlachen gif.
 • Tyrkia og eu medlemskap.
 • Kabal solitaire download.
 • Kalsiumkarbonat pulver.
 • Gi tips i usa.
 • Softgun pistol.
 • Medisinsk yoga youtube.
 • Zara poznań kontakt.
 • Swedteam axton jacke.
 • Zespół bez nazwy skład.
 • All night long song.